Nejčastější dotazy

V této části naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přívěsů.

Ptáte se - výběr přívěsu

1. Jaký přívěs je pro mě nejvhodnější?
Základní pravidlo pro správnou volbu přívěsu je nejdříve si ujasnit, jaký náklad bude na vleku nejčastěji přepravován. Po zodpovězení této otázky se dále může zákazník rozhodovat podle dalších kritérií. Vysvětlení použití a případné výhody jednotlivých charakteristik a komponentů přívěsů jsou uvedeny níže.

Ptáte se - životnost a údržba

2. Jaká je životnost přívěsu?
Obecně lze říci, že životnost přívěsu je asi 5 – 15let. Může být však vyšší nebo také nižší v závislosti na mnoha faktorech jako např. počet najetých kilometrů, údržba nebo působení vnějších vlivů.

3. Jak se mám o přívěs starat?
Podrobné informace o údržbě přívěsu jsou uvedeny v záručním listu, který zákazník obdrží při koupi přívěsu. Obecně ale platí, že by majitel měl věnovat zvýšenou pozornost kontrole tlaku pneumatik, kontrole a promazání nájezdové brzdy, kontrole a seřízení brzd a zimní údržbě podvozku přívěsu.

Ptáte se - provoz přívěsu

4. Jak správně nakládat?
Náklad by měl být rozložen po celé ložné ploše, pokud to jeho druh umožňuje. Při naložení přepravovaného nákladu je třeba dbát na to, aby náklad zatěžoval oje cca 50kg, nikdy ne naopak. Pak dochází k velmi výraznému zhoršení jízdních vlastností.

5. Jak upevňovat náklad?
K upevňování přepravovaného nákladu je nejvhodnější použití upínacích pásů, které se uchytí do kotvících misek na ložné ploše nebo háčků navařených na rámu přívěsu.

6. Jak mám jezdit s přívěsem s plachtou?
Při jízdě s prázdným přívěsem, který má plachtu vysokou cca 2 m, doporučujeme při nárazovém větru plachtu sundat, protože hrozí převrácení přívěsu.

7. Jak mám přívěs před jízdou správně zapojit?
Při zapojování přívěsu na tažné zařízení vozidla je nutné vždy důsledně zkontrolovat, zda je přívěsový kloub zajištěn – slyšitelné zacvaknutí, kontrola ručním pozvednutím oje, zda je pevně spojeno s tažným zařízením vozidla.

7mi nebo 13ti pólovou vidlici zasuneme do zásuvky tažného vozidla. 7mi pólovou vidlici lze zapojit do 13ti pólové zásuvky za pomocí redukce a naopak. Důležitá je kontrola osvětlení před jízdou. Zásuvku tažného vozidla a zástrčku přívěsu je dobré občas ošetřit ochranným sprejem (např. WD 40).

Více informací o zapojení elektroinstalace naleznete ZDE.

Ptáte se - přihlášení přívěsu, technické kontroly, povinné ručení

8. Jak probíhá přihlášení nového vozíku do evidence? Jak často probíhají technické kontroly?

Přihlášení nového přívěsného vozíku
Společně s přívěsem Vám předáme

  • Fakturu
  • Velký technický průkaz

Ideálně do 7 dnů, je třeba přihlásit se na příslušném odboru dopravy. K tomu budete potřebovat

  • Fakturu
  • Velký technický průkaz
  • Zelenou kartu (i tu Vám můžeme zařídit při koupi přívěsu, vizte text o povinném ručení)

Na základě těchto dokumentů Vám dopravní inspektorát přidělí stálou registrační značku a nálepku STK. Po koupi přívěsu od nás nemusíte absolvovat žádnou technickou kontrolu ani evidenční prohlídku!

Technická prohlídka (STK) u přívěsů

První prohlídka Každá další prohlídka
Nebrzděné přívěsy 6 let od koupě 4 roky od předchozí prohlídky
Brzděné přívěsy 4 roky od koupě 2 roky od předchozí prohlídky

9. Zařídíte mi povinné ručení na vozík od Vás a jaká je cena? Kdy musí přívěs mít povinné ručení?

Povinné ručení na přívěsný vozík
Při koupi přívěsu Vám můžeme zajistit sjednání povinného ručení na přívěs. Povinné ručení není zahrnuto v ceně přívěsu.

Zelená karta
Zelenou kartu musíte mít vždy, když převážíte přívěs po pozemních komunikacích (tzn. i když máte čerstvě koupený přívěs s papírovou převozní značkou).

Ptáte se - legislativa - dálniční známky, mýto

10. Potřebuji zvláštní dálniční známku pro jízdu s přívěsem po dálnici?
Ne. Pokud celková hmotnost tažného vozidla nepřesáhne 3 500kg, stačí pro jízdu po dálnici známka vylepená na předním skle automobilu.

11. Kdy jsem při jízdě s přívěsem po České republice povinen platit mýtné?
Jestliže celková hmotnost tažného vozidla přesáhne 3 500kg, spadá takovéto vozidlo do mýtného režimu.

Veškeré důležité informace o elektronickém mýtném, např. sazby mýtného, obslužná místa, atd. získáte na internetové adrese www.premid.cz

Ptáte se - legislativa - povolená rychlost

12. Jaká je nejvyšší povolená rychlost jízdy motorového vozidla s přívěsem?
Vyrábíme přívěsy s nejvyšší konstrukční rychlostí 100 km/h nebo 130 km/h (nebrzděné do 750 kg). Pro jízdu s přívěsem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

Poznámka: Úplné znění viz §18 zákona č.361/2000 Sb. „Rychlost jízdy", v plném znění.

Ptáte se - legislativa - řidičské oprávnění

13. Jaký přívěs mohu táhnout za autem, pokud jsem držitelem řidičského oprávnění sk. B?
Mohu táhnout přívěs do celkové hmotnosti soupravy (auto + vlek) 3 500kg.

Poznámka: Úplné znění viz §80 a §81 zákona č.361/2000 Sb platném od 1.1.2015.

14. Jaké řidičské oprávnění potřebuji k tomu, abych mohl řídit jízdní soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 3500kg?
Pokud potřebuji řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost převyšuje 3 500kg, musím si doplnit řidičské oprávnění o skupinu E.

Poznámka: Úplné znění viz §80 a §81 zákona č.361/2000 Sb platném od 1.1.2015.

Ptáte se - legislativa - Snižování a zvyšování hmotnosti

15. Mohu si nechat snížit hmotnost přívěsu v technickém průkazu?
Při vystavení technického průkazu u nás máme možnost snížit hmotnost k nejbližší nižší hmotnosti dalšího typu přívěsu např. přívěs o celkové hmotnosti 2 000kg můžeme v technickém průkazu snížit na 1 500kg. Avšak po zaregistrování přívěsného vozíku na dopravním úřadě již hmotnost snížit nelze.

16. Mohu žádat o opětovné zvýšení hmotnosti přívěsu v technickém průkazu, pokud jsem si ji nechal(a) snížit?
Pokud během provozu po zaregistrování na dopravním úřadě dojde k potřebě zvýšit hmotnost vleku zpět na původní hmotnost, výrobce vystaví vyjádření pro dopravní úřad a pokud byl vlek vyroben na požadovanou hmotnost, dopravní úřad provede změnu v technickém průkaze.

  • 09
Nahoru