Zákony

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se přívěsů a provozu.

Upozornění
Tyto údaje jsou informativní, v žádném případě se nejedná o interpretaci či výklad zákonů a vyhlášek. Za tímto účelem je nutné vždy použít úplné a aktuální znění příslušného zákona či vyhlášky, případně vyhledat právní pomoc.

Jaký přívěs nebo chcete-li o jaké hmotnosti mohu připojit přívěs za osobní automobil a jak těžký náklad mohu naložit?

Tuto problematiku řeší vyhláška č. 341/2014 Sb o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikací, která provádí zákon.č. 56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací

Část devátá
Spojitelnost a největší povolené hmotnosti a rozměry

§34

Spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav

( § 2 odst.5,6 a 7 zák.č. 56/2001 Sb.)

(odst.6) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí (pro informaci vozidla kategorie O jsou přípojná vozidla, tato kategorie se člení na :

O1 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 - přípojná vozidla, jejichž přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg..)

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidlo stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost brzděného přívěsu kategorií O1 a O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že okamžitá hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla M1 a N1 a 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1 G, (zde opět pro informaci vozidla kategorie M jsou motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob, tato kategorie se člení na:

  • M1 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla

Kategorie vozidla N jsou motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se k přepravě nákladu, tato kategorie se člení na:

  • N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
  • Terénní vozidlo se označuje doplňkovým písmenem G, např. M1 G

Tak a jak je to vlastně s tou spojitelností či připojením přívěsu za osobní automobil?

Nejdříve, kde naleznete potřebné informace k uváděným hmotnostem, je to uvedeno na zadní straně Technického průkazu pod oddílem „hmotnosti" u písm. G kde je uvedena provozní hmotnost přívěsu tj. kolik přívěs váží prázdný a pod písm. F1 je uvedena největší povolená hmotnost přívěsu myšleno s nákladem.

Jinými slovy a pro ilustraci:

a) LADA NIVA má v technickém průkazu uvedeno, že největší povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (O1) je 400 kg, připojovaný přívěs má největší povolenou hmotnost 750 kg a jehož provozní hmotnost je 229 kg, (v momentě zapojení kdy uvedený přívěs je prázdný je jeho okamžitá hmotnost 229 kg) takovýto přívěs zapojit můžete však s tím, že hmotnost nákladu nesmí převýšit 171 kg, tedy v součtu (229+171) se musí rovnat 400 kg.

b) LADA NIVA má v technickém průkazu uvedeno, že největší povolená hmotnost brzděného přívěsu (O2) je 1 490 kg, připojovaný přívěs má největší povolenou hmotnost 2 000 kg a jehož provozní hmotnost je 692 kg, (v momentě zapojení kdy uvedený přívěs je prázdný je jeho okamžitá hmotnost 692 kg) takovýto přívěs zapojit můžete však s tím, že hmotnost nákladu nesmí převýšit 798 kg tedy v součtu (692+798) se musí rovnat 1 490 kg.

  • 09
Nahoru